Wen Li
Chairperson

Gatsby Wang
Secretary

Johnson O
Treasurer

Mengxuan Wang 
Trustee

Qian Yang
Trustee