Wen Li
Chairperson

Bill Zhu
Secretary

Johnson O
Treasurer

Ling Wang 
Trustee

Qian Yang
Trustee